ANTIKVARIÁT U POŠTY

Hledat:

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Tituly jsou popsány podle nejlepšího vědomí a svědomí a prodávají se ve stavu, v jakém byly zařazeny do internetového antikvariátu Antikvariatik.cz. Popis proto nelze považovat za právní ručení a nemohou být s odvoláním na něj vznášeny reklamace.

Všechny tituly je možné si osobně prohlédnout popř. zakoupit v naší provozovně v Ostravě. Je možno si je zarezervovat přes e-obchod osobním odběrem(zdarma).

Pokud využijete e-obchodu (neúčtujeme si balné) knihy posíláme:

ČESKÁ POŠTA

Jsme nuceni zvednout cenu poštovného od 1.10.23 dle nového ceníku ČP

Dobírka za jednu knihu 180,- kč

Dobírka u balíků nad 2 kg  210,- Kč

po platbě předem na účet cena poštovného 110,- kč

ZÁSILKOVNA

platba předem na účet 80,- kč (nejpozději do 3 dnů)

platba na dobírku 110,- kč.

Slovensko - platba předem na účet 130,-Kč

NA DOBÍRKU NA SLOVENSKO NEPOSÍLÁME!!

Ze Slovenska je možno platit v Eurech ve FIO bance. Číslo účtu zašleme po domluvě.

Platbu na účet očekáváme do 3 dnů, č.ú. Vám zašleme e-mailem.

Dobírky odesíláme ihned.

Při objednávce do zahraničí požadujeme platbu předem na účet (poštovné dle země určení).

Při více objednávkách jednoho a téhož titulu, má přednost zákazník v naší provozovně v Ostravě, dále objednávky vyřizujeme v tom pořadí, v jakém jsme je obdrželi.

U nevyzvednuté dobírky má náš obchod dle zákona právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Postup při nákupu:

Pro větší přehlednost jsou tituly řazeny do kategorií. Kategorii, jež Vás zajímá, si zvolíte kliknutím na příslušný název v katalogu v pravé části obrazovky.

Vybraný titul zakoupíte kliknutím na nápis Detail pod popisem příslušného titulu. Po kliknutí na tento nápis se Vám zobrazí detailní informace příslušného titulu. Pak už stačí kliknout na nápis Vložit do košíku. Chcete-li pokračovat v nákupu, klikněte na odkaz Pokračovat v nákupu v pravém horním rohu objednávkového formuláře. Chcete-li nákup ukončit a odeslat objednávku, vyplňte příslušná pole objednávkového formuláře a klikněte na tlačítko ODESLAT. U Zásilkovny se Vám pod souhrnem objednávky objeví i Zásilkovna, kterou jste si vybrali.Během několika minut po odeslání byste od nás měli obdržet automatický e-mail s potvrzením Vaší objednávky. Toto není potvrzením, že máme zboží skladem. Na 99% knihy máme, ihned po vyhledání Vám sdělíme číslo účtu anebo oznámení o odeslání dobírky.

 

Odstoupení od smlouvy:

Náklady spojené s vrácením zboží nehradíme.

Odstoupení od smlouvy se řídí § 1829 až § 1838 občanského zákoníku:

§ 1829 (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. (2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

§ 1830 Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

§ 1831 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834. (2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy,  peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. (2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. (3) Kupující hradí náklady spojené s vrácením zboží.(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

§ 1833 Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

§ 1838 Neobjednané plnění Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

Ochrana osobních údajů:

Internetový Antikvariát U Pošty.cz se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři nebudou v žádné formě poskytnuty třetím osobám.

Pokud nenaleznete odpověď na Váš dotaz v těchto Obchodních podmínkách nebo k nim máte otázky, zašlete zprávu na naši kontaktní adresu.

 

Navigace:

ANTIKVARIÁT U POŠTY 2008 © All right reserved | Sitemap | Administrace